Starknet Scan là gì? Hướng dẫn sử dụng Starknet Scan

KEY TAKEAWAYS:
Starknet scan là một trình duyệt khối (block explorer) được phát triển cho mạng Starknet.
Với Starknet scan, người dùng có thể truy cập vào các thông tin quan trọng như các khối (blocks), giao dịch (transactions), địa chỉ ví (wallet addresses) và nhiều thành phần khác của mạng Starknet.
Với bộ tính năng đa dạng, Starknet Scan đã trở thành trình khám phá blockchain hàng đầu, mang lại nhiều lợi ích cho cả nhà phát triển và nhà đầu tư.

Starknet Scan là gì? Sử dụng Starknet Scan như thế nào, cùng ONUS tìm hiểu chi tiết hướng dẫn sử dụng thông qua bài viết dưới đây.

Starknet Scan là gì? Hướng dẫn sử dụng Starknet Scan đơn giản và hiệu quả 2024

1. Giới thiệu chung về Starknet Scan 

1.1. Blockchain Explorer là gì?

Blockchain Explorer là gì?
Blockchain Explorer là gì?

Trình khám phá Blockchain cho phép người dùng xem và theo dõi các giao dịch đã xảy ra trên mạng lưới blockchain. Bằng cách nhập địa chỉ ví hoặc số giao dịch cụ thể, người dùng có thể xem thông tin chi tiết về giao dịch đó, bao gồm ngày giờ, số lượng và địa chỉ gửi/nhận. Điều này rất hữu ích để kiểm tra tính xác thực và minh bạch của các giao dịch trên blockchain.

Có nhiều lý do để sử dụng blockchain explorer. Công cụ này cho phép mọi người:

 • Kiểm soát tài sản: Tra cứu lịch sử giao dịch, số dư tài khoản, thông tin liên quan đến địa chỉ ví của bạn.
 • Xác minh giao dịch: Theo dõi tiến độ và đảm bảo tính an toàn của các giao dịch bạn thực hiện.
 • Đánh giá thị trường: Theo dõi biến động giá cả, nghiên cứu tiềm năng của các dự án blockchain.
 • Phát triển ứng dụng: Truy cập dữ liệu blockchain để xây dựng các ứng dụng phi tập trung (dApps).

Trình khám phá Blockchain không chỉ là một công cụ hữu ích, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng lòng tin và thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái blockchain. Bằng cách cung cấp khả năng truy cập minh bạch vào dữ liệu blockchain, nó đóng góp vào việc nâng cao tính bảo mật, minh bạch và trách nhiệm trong hệ thống.

1.2 Blockchain Explorer hoạt động như thế nào?

Blockchain Explorer là một công cụ quan trọng trong hệ sinh thái blockchain. Nó hoạt động bằng cách tương tác với các node trong mạng blockchain để thu thập dữ liệu về các giao dịch, khối, địa chỉ và các thông tin khác liên quan. Sau đó, dữ liệu này được chuyển đổi và hiển thị một cách dễ hiểu thông qua API (Giao diện Chương trình Ứng dụng).

Khi một giao dịch mới được thực hiện trên blockchain, các node trong mạng sẽ ghi lại thông tin về giao dịch đó. Blockchain Explorer sẽ truy vấn và thu thập thông tin từ các node này. Dữ liệu được thu thập bao gồm các chi tiết về người gửi, người nhận, số lượng và thời gian giao dịch. Ngoài ra, nó cũng thu thập thông tin về khối mới được thêm vào blockchain và các thông tin liên quan khác như chi phí giao dịch và mã giao dịch.

Sau khi thu thập dữ liệu, Blockchain Explorer sẽ chuyển đổi các dữ liệu này thành định dạng dễ đọc và dễ hiểu cho người dùng. Thông qua API, người dùng có thể truy cập và tra cứu các thông tin trên blockchain một cách thuận tiện và nhanh chóng. Các dữ liệu được hiển thị bao gồm các thông tin chi tiết về các giao dịch, số dư tài khoản, lịch sử giao dịch và các thông tin khác.

1.3 Starknet Scan là gì?

Starknet scan là một trình duyệt khối (block explorer) được phát triển cho mạng Starknet. Được xem như một công cụ tổng hợp dữ liệu từ blockchain, Starknet scan cung cấp cho người dùng và nhà phát triển thông tin chi tiết về hoạt động diễn ra trên blockchain Starknet.

Với Starknet scan, người dùng có thể truy cập vào các thông tin quan trọng như các khối (blocks), giao dịch (transactions), địa chỉ ví (wallet addresses) và nhiều thành phần khác của mạng Starknet. Công cụ này cho phép người dùng tìm kiếm, duyệt qua các khối và giao dịch cụ thể, và xem thông tin chi tiết về chúng.

Thông qua Starknet scan, người dùng có thể xem thông tin về thời gian tạo khối, số lượng giao dịch trong mỗi khối, các giao dịch cụ thể, giá trị chuyển đổi, địa chỉ nguồn và đích của các giao dịch, và nhiều thông tin khác liên quan đến các hoạt động trên blockchain Starknet. Điều này giúp người dùng có cái nhìn tổng quan về hoạt động của mạng và theo dõi các sự kiện quan trọng.

Đối với nhà phát triển, Starknet scan cung cấp một nguồn dữ liệu phong phú và cần thiết để phân tích và nghiên cứu. Các thông tin về giao dịch, khối, địa chỉ ví và các thành phần khác của blockchain Starknet có thể được sử dụng để xây dựng ứng dụng, thực hiện kiểm tra và xác minh, hoặc thực hiện các hoạt động phát triển khác trên nền tảng Starknet.

Thông tin chi tiết về token STRK:

2. Starknet Scan dùng để làm gì?

2.1. Theo dõi giao dịch

Starknet Scan

Bạn có thể sử dụng Starknet scan để tra cứu thông tin chi tiết về một giao dịch cụ thể trên mạng Starknet. Để làm điều này, bạn có thể nhập ID giao dịch hoặc địa chỉ ví liên quan và nhận được một bản tóm tắt đầy đủ về giao dịch đó.

Khi bạn nhập ID giao dịch hoặc địa chỉ ví, Starknet scan sẽ hiển thị thông tin chi tiết về giao dịch đó. Thông tin này bao gồm thời gian giao dịch được thực hiện, số tiền liên quan đến giao dịch đó, phí giao dịch và trạng thái hiện tại của giao dịch.

Thời gian giao dịch cung cấp thông tin về thời điểm chính xác khi giao dịch được thực hiện trên mạng Starknet. Số tiền liên quan đến giao dịch cho biết lượng tiền hoặc tài sản được chuyển đi hoặc nhận được trong giao dịch đó. Phí giao dịch là số tiền mà người dùng phải trả để thực hiện giao dịch và đóng góp vào quá trình xác nhận và xử lý giao dịch trên mạng Starknet. Trạng thái giao dịch cho biết tình trạng hiện tại của giao dịch, ví dụ như đã được xác nhận, đang chờ xử lý hoặc thất bại.

2.2. Xem thông tin về các khối 

Trình duyệt khối (block explorer) là một công cụ mạnh mẽ giúp bạn khám phá và xem thông tin chi tiết về các khối đã được khai thác trên blockchain. Khi sử dụng trình duyệt khối, bạn có thể tìm hiểu về các khối cụ thể và nhận được nhiều thông tin quan trọng.

 • Trước tiên, thông tin về thời gian khai thác cung cấp cho bạn cái nhìn về thời điểm mà khối đó được tạo ra trên blockchain. Điều này giúp bạn xác định thứ tự và sự liên kết giữa các khối trong chuỗi blockchain.
 • Thứ hai, độ khó khai thác là một yếu tố quan trọng cho biết mức độ phức tạp của quá trình khai thác một khối. Thông qua độ khó khai thác, bạn có thể hiểu được mức độ công sức và năng lượng mà các thợ mỏ (miners) đã phải tiêu tốn để tạo ra khối đó.
 • Thứ ba, số lượng giao dịch trong khối cho biết số lượng các giao dịch đã được ghi lại trong khối đó. Đây là một chỉ số quan trọng để đánh giá khả năng xử lý và khả năng mở rộng của blockchain. Nếu số lượng giao dịch trong một khối là lớn, điều này có thể ảnh hưởng đến thời gian xác nhận và xử lý giao dịch trên mạng.
 • Cuối cùng, thông tin về phần thưởng khai thác cho bạn biết số lượng và loại tiền hoặc token mà các thợ mỏ đã nhận được như một phần thưởng sau khi khai thác thành công một khối. Điều này có liên quan đến cơ chế khai thác và hệ thống kinh tế của blockchain cụ thể mà bạn đang xem.

2.3 Kiểm tra số dư ví 

Bằng cách nhập địa chỉ ví vào hệ thống, bạn có thể truy cập thông tin starknet tracker về số dư hiện tại của ví đó. Thông tin về số dư sẽ cho bạn biết số tiền hoặc tài sản khác mà ví đó hiện đang nắm giữ.

Xem số dư của một ví là một cách quan trọng để theo dõi và kiểm tra tình hình tài chính cá nhân hoặc doanh nghiệp. Bằng cách biết số dư hiện tại, bạn có thể xác định xem có đủ tiền để thực hiện các giao dịch hoặc thanh toán các khoản nợ. Ngoài ra, việc theo dõi số dư cũng giúp bạn kiểm soát chi tiêu và lập kế hoạch tài chính một cách hiệu quả hơn.

2.4 Tìm kiếm các địa chỉ ví 

Bằng cách sử dụng chức năng tìm kiếm, bạn có thể nhập địa chỉ ví vào hệ thống để truy xuất thông tin về các giao dịch liên quan đến địa chỉ đó. Qua việc tìm kiếm, bạn sẽ nhận được một danh sách chi tiết về các giao dịch đã xảy ra với địa chỉ ví cụ thể đó.

Thông tin giao dịch bao gồm các chi tiết như thời gian thực hiện giao dịch, số tiền hoặc tài sản được chuyển đi hoặc nhận được, địa chỉ ví gửi và địa chỉ ví nhận. Bằng cách xem thông tin này, bạn có thể theo dõi lượng tiền hoặc tài sản đã được chuyển đổi và nhận được bởi địa chỉ ví đó.

2.5 Xem dữ liệu thống kê 

Trình duyệt khối (block explorer) là một công cụ quan trọng trong việc cung cấp dữ liệu thống kê về mạng lưới blockchain. Nó cho phép người dùng truy cập và khám phá thông tin chi tiết về hoạt động của blockchain.

Một trong những thông tin thống kê quan trọng mà trình duyệt khối cung cấp là số lượng giao dịch hàng ngày trên blockchain. Thông qua việc ghi lại và hiển thị số liệu này, người dùng có thể đánh giá mức độ sôi động và tần suất giao dịch trên mạng lưới. Điều này có thể hữu ích trong việc đánh giá tính khả thi và sự phát triển của một loại tiền điện tử cụ thể hoặc nền tảng blockchain.

3. Lợi ích của việc sử dụng Starknet Scan

Với bộ tính năng đa dạng, Starknet Scan đã trở thành trình khám phá blockchain hàng đầu, mang lại nhiều lợi ích cho cả nhà phát triển và nhà đầu tư. Lợi ích của Starknet Scan có thể kể đến như: 

 • Nâng cao minh bạch và tin cậy trong giao dịch
 • Cung cấp dữ liệu chính xác và cập nhật cho các nhà phát triển
 • Mở rộng quy mô ứng dụng dễ dàng
 • Giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt
 • Xác minh hợp đồng thông minh và tránh lừa đảo

4. Hướng dẫn sử dụng Starknet Scan

4.1. Truy cập Starknet Scan và sử dụng bảng điều khiển

Bảng điều khiển

Khi truy cập vào trang web Starknet Scan, bạn sẽ được chào đón bởi giao diện chính của nền tảng. Giao diện này cung cấp cho bạn một bảng điều khiển toàn diện để khám phá và theo dõi các thông tin quan trọng về Starknet.

Trên giao diện chính, bạn có thể tìm thấy các thông tin quan trọng về đồng tiền mã hóa STRK trên trang chủ của Starknet Scan. Bạn có thể xem giá STRK hiện tại, vốn hóa thị trường, số lượng giao dịch gần đây, khối mới nhất và giá gas hiện tại. Điều này giúp bạn có cái nhìn tổng quan về tình hình và hoạt động của STRK trên mạng lưới Starknet.

Ngoài ra, giao diện chính cũng cung cấp các mục điều hướng để bạn khám phá thêm thông tin. Mục “Home” cung cấp thông tin tổng quan về Starknet và các dự án liên quan. Mục “Blockchain” cho phép bạn truy cập và khám phá các khối, giao dịch và địa chỉ trên mạng lưới Starknet. Mục “Token” cung cấp thông tin chi tiết về các token được phát hành trên Starknet Scan . Mục “Tài nguyên” cung cấp các tài liệu, hướng dẫn và tài liệu tham khảo liên quan đến Starknet Scan . Ngoài ra, còn có nhiều mục khác để bạn khám phá và tìm hiểu thêm về Starknet.

4.2. Tìm kiếm giao dịch

Hướng dẫn tra cứu thông tin giao dịch trên Starknet Scan:

 • Bước 1: Trên thanh tìm kiếm ở đầu trang, bạn chỉ cần nhập mã băm giao dịch hoặc địa chỉ ví mà bạn muốn kiểm tra.
 • Bước 2: Starknet Scan sẽ thực hiện tra cứu trong cơ sở dữ liệu của nó và hiển thị thông tin chi tiết về giao dịch. Thông tin này bao gồm số tiền giao dịch, ngày tháng, số khối, số dư, phí giao dịch và trạng thái.
Thanh công cụ tìm kiếm

Lưu ý đối với trạng thái giao dịch có thể là chờ xử lý, thành công hoặc thất bại. Thông tin này sẽ giúp bạn đánh giá tiến độ và kết quả của giao dịch.

Ngoài ra, bạn cũng có thể khám phá thêm chi tiết về giao dịch bằng cách nhấp vào các phần cụ thể như địa chỉ người gửi, địa chỉ người nhận hoặc mã băm giao dịch.

4.3. Khám phá khối

Khám phá khối

Bạn cũng có thể tiến hành khám phá các khối và thu thập thông tin chi tiết về các giao dịch đã được thực hiện trên mỗi khối, từ khối mới nhất cho đến các khối trước đó. Để thực hiện điều này trên Starknet, bạn có thể sử dụng công cụ Starknet Scan.

Khi bạn truy cập vào Starknet Scan, bạn sẽ được cung cấp một loạt thông tin về mỗi khối. Các thông tin này bao gồm dấu thời gian khi khối được tạo, số lượng giao dịch đã xảy ra trong khối, các giao dịch nội bộ được thực hiện thông qua các hợp đồng thông minh, người thực hiện xác thực giao dịch, các phần thưởng được cung cấp, quy mô của khối, các chi phí gas và giới hạn gas.

Thời gian trung bình để xây dựng một khối trên Starknet là 2 giây. Điều này đề cập đến thời gian mà mạng lưới mất để xác nhận và xây dựng một khối mới sau khi các giao dịch đã được gửi đi.

4.4. Tra cứu địa chỉ ví

Tra cứu theo địa chỉ

Dưới đây là cách tìm kiếm các địa chỉ ví hoạt động hàng đầu trên mạng lưới Starknet Scan:

 • Truy cập vào trang chủ Starknet Scan.
 • Tìm thanh tìm kiếm ở đầu trang và nhấp vào đó để bắt đầu tìm kiếm.
 • Nhập địa chỉ ví mà bạn muốn xem thông tin và nhấn Enter hoặc nhấp vào biểu tượng tìm kiếm.
 • Sau khi tìm kiếm được thực hiện, Starknet Scan sẽ hiển thị một tổng quan về địa chỉ ví bạn đã nhập. Thông tin này bao gồm số dư của bất kỳ token nào được lưu trữ trong ví đó trên mạng lưới Starknet.
 • Cuộn xuống để xem lịch sử giao dịch liên quan đến địa chỉ ví. Đây bao gồm cả giao dịch đến và giao dịch đi.
 • Bạn có thể nhấp vào từng giao dịch để truy cập vào thông tin chi tiết hơn về giao dịch đó. Các thông tin này có thể bao gồm mã băm giao dịch, số khối mà giao dịch thuộc về và phí giao dịch.

4.5. Theo dõi thông tin token và hợp đồng

Tra cứu theo Token

Trên trang chủ của Starknet Scan, mục “Top Tokens” sẽ hiển thị một danh sách các token ERC-20 đang được sở hữu trên mạng lưới blockchain Starknet. Tại đây, bạn có thể tìm thấy các thông tin chi tiết sau đây:

 • Tổng cung: Tổng số lượng token tồn tại.
 • Số lượng người nắm giữ: Số lượng người hiện đang sở hữu token này.
 • Số giao dịch đã thực hiện: Tổng số giao dịch đã được thực hiện với token này.
 • Địa chỉ hợp đồng: Địa chỉ của hợp đồng thông minh của token.
 • Trang web chính thức: Trang web chính thức của dự án phát hành token.
 • Mạng xã hội: Các tài khoản mạng xã hội liên quan đến dự án.

4.6. Dữ liệu các bộ sưu tập NFT

Tra cứu các bộ sưu tập NFT

Để tìm hiểu về top các bộ sưu tập NFT được lưu trữ trên mạng lưới, người dùng chọn mục “Top NFT Collections”. Trang sẽ hiển thị danh sách top các bộ sưu tập theo các thông tin dưới đây:

 • Số lượng bán: Số lượng NFT đã bán được.
 • Tổng khối lượng bán NFT: Tổng giá trị đã được bán với NFT này.
 • Địa chỉ hợp đồng: Địa chỉ của hợp đồng thông minh của NFT.
 • Tổng cung: Tổng cung của NFT.
 • Số lượng holder: Số lượng người nắm giữ bộ sưu tập.

5. Tổng kết

Starknet Scan là một công cụ hữu ích cho các trader, developer và những người quan tâm đến việc theo dõi và hiểu rõ hoạt động trên mạng lưới Starknet. Được xem như một công cụ, Starknet Scan giúp đơn giản hóa quá trình kiểm tra và xác minh giao dịch cũng như hợp đồng thông minh trên mạng lưới Starknet. Bằng cách này, nó tạo ra tính minh bạch và cung cấp cái nhìn tổng quan về hệ sinh thái blockchain Starknet.

Đọc tiếp
Câu hỏi thường gặp

Starknet Scan có miễn phí không?

Việc sử dụng các tính năng cơ bản của Starknet Scan để tra cứu thông tin trên blockchain Starknet là hoàn toàn miễn phí. Tuy nhiên, người dùng sẽ cần bỏ 1 khoản phí nhỏ để sử dụng dịch vụ cao cấp của Starknet Scan

Tần suất cập nhật dữ liệu của Starknet Scan như thế nào?

Thông thường, Starknet Scan cập nhật dữ liệu theo thời gian thực. Các giao dịch và khối mới được thực hiện trên mạng Starknet liên tục được cập nhật, đảm bảo người dùng có thể truy cập thông tin mới nhất và chính xác nhất trên mạng. Bạn thậm chí có thể theo dõi các giao dịch được thực hiện mới chỉ một giây trước trên trang web này.

SHARES
Bài viết liên quan