Danh sách các đồng coin Trending theo vốn hoá thị trường

Khối lượng giao dịch
$4.35 tỷ 34.56%
Vốn hoá thị trường
$2.01 nghìn tỷ 2.66%
Số lượng trên ONUS
25 Tài sản
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-26 03:39 (UTC)
Tất cả
Tăng giá
Giảm giá
Mới
VND
USD
1,789,995,191
+0.49%
12,216
-0.27%
31,095
-8.23%
97,235,797
+0.31%
2,050
-2.75%
388,086
+3.31%
81,651
+9.66%
4,517
+5.56%
337
+1.51%
650
+1.56%
13,910
+41.42%
109
-8.4%
4,316,300
-1.77%
53,452
+1.86%
200
-5.21%
129,350
+0.62%
6
0%
135
+9.76%
89
+9.88%
30,731
+0.53%

Đồng coin Trending là gì?

Bắt kịp thị trường tiền điện tử sôi động với danh sách trending coins được cập nhật liên tục trên ONUS! Danh sách này dựa trên top 25 loại tiền điện tử được tìm kiếm nhiều nhất trong 24 giờ qua, giúp bạn nắm bắt nhanh chóng những đồng trending coins tiềm năng.
Danh mục khác
DeFi
tokens
NFT
tokens
Việt Nam
tokens
CEX
tokens
AI
tokens
GameFi
tokens
Metaverse
tokens
Web3
tokens
Binance Launchpad
tokens
Meme
tokens
Move to Earn
tokens
Fan Token
tokens
Layer 2
tokens
ONUS Chain
tokens
LSDs
tokens
DePIN
tokens
SocialFi
tokens
BRC-20
tokens
Tài sản thực (RWA)
tokens
Stablecoin
tokens
DAO
tokens
Cơ sở hạ tầng
tokens
DEX
tokens
Oracle
tokens
Layer 1
tokens
Hệ PoS
tokens
Hệ PoW
tokens
Danh tính phi tập trung
tokens
Privacy
tokens
Vay & Cho vay
tokens
Lưu trữ
tokens
Cầu nối
tokens
Giải trí
tokens
Aggregator
tokens
Phái sinh
tokens
Mới nhất
tokens
Altcoin
tokens
Blockchain
tokens
Top 100
tokens
Top 2024
tokens
25 tokens
Tăng mạnh nhất
25 tokens
Giảm mạnh nhất
25 tokens
Tin tức

Câu hỏi thường gặp

Trending coins là gì?

Cách theo dõi trending coins tại ONUS?