Giá Bitcoin hôm nay

Trung bình (24h)
1,790,645,307 VND
Thấp nhất (24h)
1,779,660,083 VND
Cao nhất (24h)
1,804,939,527 VND
Khối lượng 24h
831,843,833.86 USD
KL Trung bình 10 ngày
1.84 tỷ USD
Vốn hóa thị trường
1.36 nghìn tỷ USD

Bitcoin BTC/VND

1,788,213,835 VND
+0.38% 24 giờ qua
Biểu đồ giá Bitcoin
Cập nhật gần nhất vào 26-05-2024 10:25 (UTC +7)
Tín hiệu