Dừng tính năng Quy đổi đối với CUBE (ITAMCUBE)

Theo kế hoạch, dự án CUBE (ITAMCUBE) sẽ ra mắt mainnet và phát hành token mới. Sàn giao dịch KuCoin, nơi ONUS lấy thanh khoản giao dịch Quy đổi cho CUBE (ITAMCUBE), sẽ đóng các giao dịch và huỷ niêm yết token này. Thông báo chính thức tại đây

Do không có nguồn thanh khoản thay thế, ONUS sẽ đóng tính năng Quy đổi đối với CUBE (ITAMCUBE). Kế hoạch cụ thể như sau:

  • 17h00 ngày 31/10/2022, ONUS sẽ đóng tính năng Quy đổi đối với ITAMCUBE.
  • Người dùng vẫn có thể mua/bán ITAMCUBE tại tính năng Giao dịch P2P.

Trân trọng,

Đội ngũ ONUS.