Hoàn tất chuyển đổi ANY thành MULTI

Theo thông báo từ đội ngũ Anyswap, dự án này đã thực hiện kế hoạch tái định vị thương hiệu từ Anyswap (ANY) thành Multichain (MULTI). 

Để hỗ trợ quá trình chuyển đổi, ONUS đã tạm dừng toàn bộ các tính năng đối với tài sản ANY, bao gồm: Giao dịch Off-chain và Quy đổi. Hiện nay, quá trình chuyển đổi đã hoàn tất. Toàn bộ số lượng token ANY bạn đang lưu trữ trên ứng dụng ONUS đã tự động chuyển đổi thành token MULTI theo tỷ lệ 1:1 (1 ANY = 1 MULTI).

Bắt đầu từ 15h00 hôm nay, ngày 06/04/2022, ONUS mở lại toàn bộ các tính năng cho tài sản MULTI, bao gồm: Giao dịch Off-chain và Quy đổi.

Về Multichain và token MULTI

Multichain (tiền thân là Anyswap) là một sàn giao dịch phi tập trung được ra mắt vào tháng 7 năm 2020 cho phép swap token từ các nền tảng khác nhau, khai thác thanh khoản hoặc sử dụng nó làm cầu nối giao dịch xuyên chuỗi (cross-chain). Được hỗ trợ bởi thuật toán mật mã ECDSA Signature Support và công nghệ DRCM của Fusion, private key của người dùng Anyswap sẽ được chia nhỏ và quản lý bởi các node khác nhau. Giao dịch không thể xảy ra nếu không có chữ ký của tất cả các node. Anyswap có thể quản lý tốt luồng di chuyển của token giữa các blockchains mà không yêu cầu bất kỳ sự thay đổi mã code nào được thực hiện. 

MULTI là token tiện ích hoạt động chính thức trong hệ sinh thái Anyswap, vận hành trên nền tảng Ethereum theo tiêu chuẩn ERC20 và có thể được dùng với các mục đích quản trị, cung cấp thanh khoản, phần thưởng cho người dùng khi swap/trade.