Hướng dẫn sở hữu ONUS VIP Membership NFT

ONUS Vip Membership NFT giúp định danh người dùng VIP tại ONUS DeFi. Khi sở hữu ONUS VIP Membership NFT, người dùng sẽ có các đặc quyền như suất ưu tiên tham gia ONUS Launchpad (IDO), tham gia Private Sale Pool, Airdrop Pool cùng các đặc quyền khác.

Để sở hữu một ONUS VIP Membership NFT, người dùng cần thực hiện đốt 1000 ONUS token thông qua nền tảng ONUS DeFi.

Lưu ý: 

 • Mỗi ví DeFi chỉ được phép mua duy nhất 01 ONUS Vip Membership NFT. 
 • Tổng số lượng cố định 1000 NFT, không thể mint (tạo ra) thêm. 
 • Sở hữu NFT tại: https://onus.exchange/nfts

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Chuyển ONUS token tới ví DeFi của bạn (Rice Wallet, MetaMask,…)

 • Mở ứng dụng RICE Wallet. Sao chép địa chỉ ví BEP20 của bạn.
 • Mở ứng dụng ONUS. Tại màn hình chính, chọn ONUS.
 • Nhấn gửi. Chọn Gửi On-chain mạng lưới BEP20
 • Nhập số lượng muốn gửi. Để mua NFT, bạn cần 1000 ONUS. 
 • Xác nhận thông tin và nhấn “Gửi”
 • Nhập mã xác nhận theo yêu cầu. Nhấn “Gửi” để hoàn thành.

Bước 2: Mua ONUS Vip Membership NFT

Ví dụ dưới đây hướng dẫn bạn cách mua NFT thông qua ví RICE Wallet

 • Mở ứng dụng RICE Wallet. Chọn DApps.
 • Chọn ứng dụng ONUS DeFi được hiển thị sẵn, hoặc nhập địa chỉ: onus.exchange
 • Nhấn “Connect Wallet”. Chọn “RICE Wallet”
 • Tại cửa sổ Tuỳ chọn, chọn NFTs
 • Nhấn Approve ONUS để mua NFT
 • Nhấn “Claim” để nhận NFT về ví của bạn