Huỷ niêm yết cặp giao dịch VICVNDC trên ONUS Pro

Đội ngũ đã tiến hành dừng giao dịch và huỷ niêm yết cặp VICVNDC trên ONUS Pro từ 01h54 ngày 01/06/2024. 

Cụ thể 

  • Hệ thống sẽ tự động đóng các vị thế VICVNDC Traders đang mở trong vòng 7 ngày theo giá đánh dấu tại thời điểm 01h54 ngày 01/06/2024 (11,834 VNDC). Tự động hủy các lệnh chờ, và chính thức hủy niêm yết cặp giao dịch này.
  • Nếu cần hỗ trợ các vấn đề phát sinh ngoài ý muốn, người dùng vui lòng gửi ticket để được xử lý.

Trân trọng,

Đội ngũ ONUS Pro.