Kế hoạch huỷ niêm yết cặp giao dịch XEMVNDC trên ONUS Pro

Do cặp XEMVNDC không đạt đủ điều kiện giao dịch, đội ngũ sẽ dừng giao dịch và huỷ niêm yết cặp giao dịch XEMVNDC trên ONUS Pro theo kế hoạch sau:

  • 16h00 ngày 20/06/2024: ONUS Pro dừng giao dịch cặp XEMVNDC và dừng nhận yêu cầu mở vị thế mới. Các vị thế đang mở sẽ được tính toán lời lỗ theo giá đánh dấu tại thời điểm này.

Lưu ý quan trọng:

  • Người dùng không thể điều chỉnh vị thế (điều chỉnh ký quỹ, khối lượng, đòn bẩy, SL/TP) sau thời điểm này. ONUS Pro khuyến nghị người dùng chủ động quản lý vị thế trước thời điểm này để hạn chế rủi ro.
  • Tất cả các vị thế sẽ được đóng theo giá Mark Price (Giá đánh dấu) tại thời điểm dừng giao dịch và dự kiến xử lý hoàn tất trong 7 ngày.

Nếu cần hỗ trợ các vấn đề phát sinh ngoài ý muốn, người dùng vui lòng gửi ticket để được xử lý.