Kế hoạch huỷ niêm yết một số token thanh khoản sàn FTX

Do sự cố từ sàn giao dịch FTX, một số token lấy thanh khoản trên sàn này không có nguồn thanh khoản thay thế. Từ 29/11/2022, ONUS sẽ tiến hành chuyển đổi các token này sang VNDC và hủy niêm yết trên ứng dụng ONUS. 

Kế hoạch cụ thể

  • 11h00 ngày 29/11/2022: Đóng toàn bộ các tính năng giao dịch Off-chain, Quy đổi, Giao dịch P2P đối với các tokens trong danh sách.
  • Trong vòng 7 ngày kể từ thời điểm ra thông báo này, ONUS sẽ tiến hành chuyển đổi toàn bộ số dư các token trong danh sách thành VNDC. Số dư hợp lệ để chuyển đổi được ghi nhận (snapshot) tại 11h00 ngày 29/11/2022.

Danh sách token và tỷ giá chuyển đổi

1. Theo tỷ giá cuối cùng tại FTX:

BILI 4,682 VNDC
BNTX 2,485,745 VNDC
BYND 252,184 VNDC
FB 2,259,311 VNDC
NIO 193,240 VNDC
ZM 2,313,786 VNDC

2. Tỷ giá theo Coinmarketcap

AAPL

3,680,160 VNDC
AMZN 2,568,000 VNDC
ATLAS 57 VNDC
BABA 1,834,661 VNDC
BRZ 4,856 VNDC
GENE 20,817 VNDC
GOOGL 2,244,052 VNDC
HXRO 1,358 VNDC
INTER 50,460 VNDC
MSOL 344,841 VNDC
MSTR 2,780,160 VNDC
NFLX 7,416,000 VNDC
NVDA 3,695,494 VNDC
PYPL 2,033,475 VNDC
REAL 2,487 VNDC
SQ 1,236,000 VNDC
STSOL 343,350 VNDC
TRYB 1,246 VNDC
TSLA 4,569,404 VNDC
TWTR 1,200,161 VNDC
UBER

960,000 VNDC