Kích hoạt lại tính năng Credit Line cho ONUS token

Bắt đầu từ 18h00 ngày 08/02/2022, ONUS sẽ chính thức kích hoạt lại tính năng Credit Line cho ONUS token. Cụ thể như sau:     

1. Mở lại tính năng Credit Line cho ONUS token. 

Theo đó, người dùng có thể thế chấp ONUS token để nhận khoản vay với hạn mức 50%, giải ngân ra VNDC dựa trên giá trị ONUS token tại thời điểm tạo khoản vay. 

Lãi suất vay hàng năm là 24% (tương đương 0.066%/ngày). Khách hàng có thể lựa chọn trả lãi theo ngày, tuần hoặc tháng. Số tiền vay tối thiểu là 200,000 VNDC.

Xem chi tiết về tính năng Credit Line tại đây.

2. Mở lại việc thanh lý tự động đối với ONUS token

Sau một thời gian áp dụng chính sách trợ giá, bắt đầu từ 18h00 ngày 08/02/2022, ONUS sẽ mở lại việc thanh lý tự động đối với ONUS token theo đúng cơ chế hoạt động của Credit Line.

Theo đó, khi thị trường biến động khiến giá trị khoản vay lớn hơn hoặc bằng 95% tổng giá trị ONUS token thế chấp, hệ thống sẽ tự động quy đổi ONUS thế chấp thành VNDC và tất toán khoản vay đó.

Lưu ý: Nếu bạn có khoản vay đang trong ngưỡng thanh lý, vui lòng tất toán trước thời điểm 18h00 ngày 08/02/2022 để không bị tự động thanh lý.