Giá AAVE hôm nay

Trung bình (24h)
84.78 USD
Thấp nhất (24h)
80.19 USD
Cao nhất (24h)
89.75 USD
Khối lượng 24h
25,583,382.09 USD
KL Trung bình 10 ngày
26,239,030.32 USD
Vốn hóa thị trường
1.28b USD

Aave AAVE/USD

86.92 USD
+5.95% 24 giờ qua
Biểu đồ giá AAVE
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 00:42 (UTC)
Tín hiệu