Giá AAVE hôm nay

Trung bình (24h)
2,280,523 VND
Thấp nhất (24h)
2,240,888 VND
Cao nhất (24h)
2,309,638 VND
Khối lượng 24h
3,717,628.89 USD
KL Trung bình 10 ngày
4,424,674.82 USD
Vốn hóa thị trường
1.32 tỷ USD

Aave AAVE/VND

2,293,642 VND
+0.19% 24 giờ qua
Biểu đồ giá AAVE
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-18 07:30 (UTC)
Tín hiệu