Giá ACE hôm nay

Trung bình (24h)
138,127 VND
Thấp nhất (24h)
128,720 VND
Cao nhất (24h)
145,904 VND
Khối lượng 24h
17,676,108.27 USD
KL Trung bình 10 ngày
16,539,237.8 USD
Vốn hóa thị trường
119,873,915.46 USD

Fusionist ACE/VND

145,384 VND
+8.93% 24 giờ qua
Biểu đồ giá ACE
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-14 23:16 (UTC)
Tín hiệu