Giá ACE hôm nay

Trung bình (24h)
4.93 USD
Thấp nhất (24h)
4.45 USD
Cao nhất (24h)
5.32 USD
Khối lượng 24h
7,613,521.26 USD
KL Trung bình 10 ngày
4,203,186.06 USD
Vốn hóa thị trường
114,900,149.34 USD

Fusionist ACE/USD

5.26 USD
+16.69% 24 giờ qua
Biểu đồ giá ACE
Cập nhật gần nhất vào 21-05-2024 17:40 (UTC +7)
Tín hiệu