Giá ACM hôm nay

Trung bình (24h)
60,342 VND
Thấp nhất (24h)
57,266 VND
Cao nhất (24h)
62,767 VND
Khối lượng 24h
1,304,301.8 USD
KL Trung bình 10 ngày
2,502,827.89 USD
Vốn hóa thị trường
14,131,978.79 USD

AC Milan Fan Token ACM/VND

60,609 VND
+1.86% 24 giờ qua
Biểu đồ giá ACM
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 00:01 (UTC)
Tín hiệu