Giá ACM hôm nay

Trung bình (24h)
2.32 USD
Thấp nhất (24h)
2.27 USD
Cao nhất (24h)
2.36 USD
Khối lượng 24h
1,199,331.42 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,575,580.65 USD
Vốn hóa thị trường
14,112,296.62 USD

ACM Fan Token ACM/USD

2.3 USD
-1.72% 24 giờ qua
Biểu đồ giá ACM
Cập nhật gần nhất vào 22-05-2024 10:03 (UTC +7)
Tín hiệu