Giá ADA hôm nay

Trung bình (24h)
0.46 USD
Thấp nhất (24h)
0.43 USD
Cao nhất (24h)
0.48 USD
Khối lượng 24h
172,438,947.74 USD
KL Trung bình 10 ngày
102,496,492.17 USD
Vốn hóa thị trường
16.71b USD

Cardano ADA/USD

0.47 USD
+5.44% 24 giờ qua
Biểu đồ giá ADA
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-14 22:55 (UTC)
Tín hiệu