Giá ADA hôm nay

Trung bình (24h)
12,528 VND
Thấp nhất (24h)
12,321 VND
Cao nhất (24h)
12,682 VND
Khối lượng 24h
43,140,755.23 USD
KL Trung bình 10 ngày
42,293,755.09 USD
Vốn hóa thị trường
17.27 tỷ USD

Cardano ADA/VND

12,616 VND
+0.49% 24 giờ qua
Biểu đồ giá ADA
Cập nhật gần nhất vào 23-05-2024 19:08 (UTC +7)
Tín hiệu