Giá ADA hôm nay

Trung bình (24h)
13,473 VND
Thấp nhất (24h)
13,175 VND
Cao nhất (24h)
13,774 VND
Khối lượng 24h
60,450,689.83 USD
KL Trung bình 10 ngày
85,494,033.34 USD
Vốn hóa thị trường
17.98b USD

Cardano ADA/VND

13,270 VND
-3.12% 24 giờ qua
Biểu đồ giá ADA
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-23 20:48 (UTC)
Tín hiệu