Giá ADT hôm nay

Trung bình (24h)
18 VND
Thấp nhất (24h)
18 VND
Cao nhất (24h)
18 VND
Khối lượng 24h
– USD
KL Trung bình 10 ngày
8.9 USD
Vốn hóa thị trường
6,434.5 USD

Dot Arcade ADT/VND

18 VND
24 giờ qua
Biểu đồ giá ADT
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-23 20:55 (UTC)
Tín hiệu