Giá ADT hôm nay

Trung bình (24h)
17 VND
Thấp nhất (24h)
17 VND
Cao nhất (24h)
17 VND
Khối lượng 24h
– USD
KL Trung bình 10 ngày
0.8483 USD
Vốn hóa thị trường
5,681.85 USD

Dot Arcade ADT/VND

Biểu đồ giá ADT
Cập nhật gần nhất vào 21-05-2024 17:13 (UTC +7)
Tín hiệu