Giá ALICE hôm nay

Trung bình (24h)
34,933 VND
Thấp nhất (24h)
26,884 VND
Cao nhất (24h)
37,734 VND
Khối lượng 24h
8,200,816.67 USD
KL Trung bình 10 ngày
3,206,875.77 USD
Vốn hóa thị trường
74,041,176.09 USD

My Neighbor Alice ALICE/VND

30,411 VND
-18.32% 24 giờ qua
Biểu đồ giá ALICE
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-13 22:26 (UTC)
Tín hiệu