Giá ALICE hôm nay

Trung bình (24h)
33,024 VND
Thấp nhất (24h)
31,895 VND
Cao nhất (24h)
34,039 VND
Khối lượng 24h
2,467,996.8 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,422,565.3 USD
Vốn hóa thị trường
87,416,634.81 USD

My Neighbor Alice ALICE/VND

33,300 VND
+3.2% 24 giờ qua
Biểu đồ giá ALICE
Cập nhật gần nhất vào 22-05-2024 03:34 (UTC +7)
Tín hiệu