Giá ALPACA hôm nay

Trung bình (24h)
5,302 VND
Thấp nhất (24h)
5,074 VND
Cao nhất (24h)
5,495 VND
Khối lượng 24h
2,535,229.16 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,893,636.69 USD
Vốn hóa thị trường
29,211,751.81 USD

Alpaca Finance ALPACA/VND

5,111 VND
-5.96% 24 giờ qua
Biểu đồ giá ALPACA
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-23 20:24 (UTC)
Tín hiệu