Giá ALPACA hôm nay

Trung bình (24h)
4,320 VND
Thấp nhất (24h)
4,257 VND
Cao nhất (24h)
4,382 VND
Khối lượng 24h
1,583,675.03 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,276,610.81 USD
Vốn hóa thị trường
24,797,737.89 USD

Alpaca Finance ALPACA/VND

4,267 VND
-1.09% 24 giờ qua
Biểu đồ giá ALPACA
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-19 05:08 (UTC)
Tín hiệu