Giá ANM hôm nay

Trung bình (24h)
9 VND
Thấp nhất (24h)
9 VND
Cao nhất (24h)
9 VND
Khối lượng 24h
555.98 USD
KL Trung bình 10 ngày
137.3 USD
Vốn hóa thị trường
3,420.57 USD

Animverse ANM/VND

9 VND
24 giờ qua
Biểu đồ giá ANM
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-13 23:12 (UTC)
Tín hiệu