Giá ANM hôm nay

Trung bình (24h)
7 VND
Thấp nhất (24h)
4 VND
Cao nhất (24h)
9 VND
Khối lượng 24h
2,224.12 USD
KL Trung bình 10 ngày
225.72 USD
Vốn hóa thị trường
1,487.21 USD

Animverse ANM/VND

5 VND
-44.44% 24 giờ qua
Biểu đồ giá ANM
Cập nhật gần nhất vào 27-05-2024 20:13 (UTC +7)
Tín hiệu