Giá AR hôm nay

Trung bình (24h)
26.88 USD
Thấp nhất (24h)
24.92 USD
Cao nhất (24h)
29.13 USD
Khối lượng 24h
43,618,962.65 USD
KL Trung bình 10 ngày
25,563,107.11 USD
Vốn hóa thị trường
1.81b USD

Arweave AR/USD

27.88 USD
+5.09% 24 giờ qua
Biểu đồ giá AR
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 05:37 (UTC)
Tín hiệu