Giá AR hôm nay

Trung bình (24h)
44.83 USD
Thấp nhất (24h)
43.22 USD
Cao nhất (24h)
47.03 USD
Khối lượng 24h
44,493,218.82 USD
KL Trung bình 10 ngày
42,950,910.26 USD
Vốn hóa thị trường
2.83 tỷ USD

Arweave AR/USD

43.6 USD
-4.13% 24 giờ qua
Biểu đồ giá AR
Cập nhật gần nhất vào 23-05-2024 18:57 (UTC +7)
Tín hiệu