Giá ASTR hôm nay

Trung bình (24h)
4,120 VND
Thấp nhất (24h)
3,887 VND
Cao nhất (24h)
4,260 VND
Khối lượng 24h
19,549,308.24 USD
KL Trung bình 10 ngày
9,977,276.24 USD
Vốn hóa thị trường
884,030,240.41 USD

Astar ASTR/VND

4,093 VND
0.99% 24 giờ qua
1D
7D
1M
3M
1Y
YTD
ALL
Chỉ số
Xếp hạng
# 97
Khối lượng 24h
19,549,308.24 USD
KL Trung bình 10 ngày
9,977,276.24 USD
Vốn hóa thị trường
884,030,240.41 USD
Cao nhất 1 năm
5,131 VND
Thấp nhất 1 năm
728 VND
Thấp nhất
0.08250253 VND
Cao nhất
8,641 VND
Lưu hành
5,567,681,455 ASTR
Tổng cung
8,393,777,748 ASTR
Biến động (1 ngày)
0.99%
Biến động (7 ngày)
2.15%
Biến động (1 tháng)
11.94%
Biến động (3 tháng)
149.57%
Biến động (Năm nay)
20.45%
Thông tin

Astar Network (trước đây được gọi là Plasm Network) là một trung tâm dApp trên Polkadot hỗ trợ Ethereum, WebAssembly và các giải pháp lớp 2 như ZK Rollups. Astar hướng tới mục tiêu trở thành một nền tảng hợp đồng thông minh đa chuỗi có khả năng hỗ trợ nhiều blockchain khác nhau. Astar Network giải quyết các vấn về khả năng mở rộng và khả năng tương tác, cho phép các nhà phát triển xây dựng các ứng dụng một cách nhanh chóng và dễ dàng bằng nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau. Ngoài ra, Astar Network còn là một Parachain trên mạng lưới Polkadot, do đó mạng lưới này sở hữu tính năng bảo mật được thừa hưởng từ Relay Chain và có khả năng kết nối với các Parachain khác trên Polkadot.

ASTR là token tiện ích hoạt động chính thức trong hệ sinh thái Astar Network và có thể được dùng với các mục đích sau:

  • Thanh toán phí giao dịch trên mạng lưới Astar
  • Người dùng nắm giữ ASTR để tham gia vào quá trình quản trị hệ thống và bỏ phiếu cho các quyết định liên quan đến sự phát triển của nền tảng.
  • Người dùng stake ASTR để nhận thưởng là các ASTR token.
  • Các nhà phát triển nhận thưởng là các ASTR bằng cách tạo hợp đồng thông minh hoặc xây dựng cơ sở hạ tầng cho Astar Network.
Chỉ báo
Ngắn hạn (H1)
Dài hạn (D1)
Cùng quan tâm
Cơ sở hạ tầng
Top 100
Web3
Tín hiệu