Giá ASTR hôm nay

Trung bình (24h)
2,455 VND
Thấp nhất (24h)
2,421 VND
Cao nhất (24h)
2,500 VND
Khối lượng 24h
3,631,634 USD
KL Trung bình 10 ngày
2,803,219.86 USD
Vốn hóa thị trường
534,425,567.65 USD

Astar ASTR/VND

2,452 VND
-0.12% 24 giờ qua
Biểu đồ giá ASTR
Cập nhật gần nhất vào 22-05-2024 09:07 (UTC +7)
Tín hiệu