Giá ASTR hôm nay

Trung bình (24h)
2,694 VND
Thấp nhất (24h)
2,586 VND
Cao nhất (24h)
2,800 VND
Khối lượng 24h
12,060,744.45 USD
KL Trung bình 10 ngày
11,543,023.26 USD
Vốn hóa thị trường
584,786,381 USD

Astar ASTR/VND

2,786 VND
+6.09% 24 giờ qua
Biểu đồ giá ASTR
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 06:12 (UTC)
Tín hiệu