Giá ATS hôm nay

Trung bình (24h)
597 VND
Thấp nhất (24h)
575 VND
Cao nhất (24h)
600 VND
Khối lượng 24h
338.57 USD
KL Trung bình 10 ngày
123.91 USD
Vốn hóa thị trường
– USD

Attlas Exchange ATS/VND

575 VND
-4.01% 24 giờ qua
Biểu đồ giá ATS
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-23 20:46 (UTC)
Tín hiệu