Giá ATS hôm nay

Trung bình (24h)
0.0271 USD
Thấp nhất (24h)
0.027 USD
Cao nhất (24h)
0.0271 USD
Khối lượng 24h
101.94 USD
KL Trung bình 10 ngày
19.96 USD
Vốn hóa thị trường
1,123,061.43 USD

Attlas Exchange ATS/USD

0.0271 USD
+0.19% 24 giờ qua
Biểu đồ giá ATS
Cập nhật gần nhất vào 27-05-2024 20:39 (UTC +7)
Tín hiệu