Giá AUDIO hôm nay

Trung bình (24h)
7,676 VND
Thấp nhất (24h)
7,425 VND
Cao nhất (24h)
7,947 VND
Khối lượng 24h
6,381,699.59 USD
KL Trung bình 10 ngày
7,171,362.64 USD
Vốn hóa thị trường
361,957,819.4 USD

Audius AUDIO/VND

7,737 VND
1.9% 24 giờ qua
1D
7D
1M
3M
1Y
YTD
ALL
Chỉ số
Xếp hạng
# 180
Khối lượng 24h
6,381,699.59 USD
KL Trung bình 10 ngày
7,171,362.64 USD
Vốn hóa thị trường
361,957,819.4 USD
Cao nhất 1 năm
12,316 VND
Thấp nhất 1 năm
3,264 VND
Thấp nhất
474 VND
Cao nhất
127,497 VND
Lưu hành
1,203,028,768 AUDIO
Tổng cung
1,242,027,476 AUDIO
Biến động (1 ngày)
1.9%
Biến động (7 ngày)
25.3%
Biến động (1 tháng)
69%
Biến động (3 tháng)
63.02%
Biến động (Năm nay)
19.07%
Thông tin

Audius là một giao thức chia sẻ và phát trực tuyến âm nhạc phi tập trung, tạo điều kiện cho các giao dịch trực tiếp giữa người nghe và người sáng tạo, cho phép mọi người tự do phân phối, kiếm tiền và phát trực tuyến bất kỳ nội dung âm thanh nào.

Tại Audius, người dùng có thể nghe nhạc ở chất lượng nhạc cao nhất đối với một nền tảng miễn phí. Nhờ việc phát triển một cách phi tập trung dựa tren blockchain, bất kỳ ai cũng có thể đăng tải, phát triển sản phẩm trên Audius mà không phải chịu sự quản lý; không một tổ chức hay cá nhân nào có thể cấm tài khoản hoặc gỡ sản phẩm của ngườt đăng tải.

AUDIO là token gốc hoạt động trong nền tảng Audius, cho phép người nắm giữ nhận được các quyền lợi sau:

  • Trả thưởng: Người nắm giữ AUDIO được nhận một phần phí mạng lưới khi chạy nodes.
  • Quyền lợi đặc biệt: Các nghệ sĩ có thể mở khóa những những tính năng và dịch vụ đặc biệt như token của bản thân hay phù hiệu của riêng mình.
  • Governance: Người nắm giữ AUDIO có quyền tham gia vào việc quản trị và ra quyết định với moi sự kiện của Audius.

Thông số kỹ thuật:

  • Tên gọi: Audius Token
  • Ký hiệu: AUDIO
  • Nền tảng: Ethereum
  • Tiêu chuẩn: ERC20
  • Địa chỉ Smart Contract: 0x18aaa7115705e8be94bffebde57af9bfc265b998
  • Loại token: Utility, Governance
Chỉ báo
Ngắn hạn (H1)
Dài hạn (D1)
Cùng quan tâm
Altcoin
Giải trí
Tín hiệu