Giá AUDIO hôm nay

Trung bình (24h)
4,214 VND
Thấp nhất (24h)
4,101 VND
Cao nhất (24h)
4,338 VND
Khối lượng 24h
2,769,519.22 USD
KL Trung bình 10 ngày
2,083,973.31 USD
Vốn hóa thị trường
199,371,010.01 USD

Audius AUDIO/VND

4,229 VND
+2.37% 24 giờ qua
Biểu đồ giá AUDIO
Cập nhật gần nhất vào 22-05-2024 02:38 (UTC +7)
Tín hiệu