Giá AUDIO hôm nay

Trung bình (24h)
5,218 VND
Thấp nhất (24h)
5,091 VND
Cao nhất (24h)
5,327 VND
Khối lượng 24h
1,958,895.73 USD
KL Trung bình 10 ngày
2,079,316.16 USD
Vốn hóa thị trường
242,186,096.92 USD

Audius AUDIO/VND

5,241 VND
+0.58% 24 giờ qua
Biểu đồ giá AUDIO
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-23 21:46 (UTC)
Tín hiệu