Giá AVIVE hôm nay

Trung bình (24h)
370 VND
Thấp nhất (24h)
357 VND
Cao nhất (24h)
387 VND
Khối lượng 24h
432,212.31 USD
KL Trung bình 10 ngày
564,321.82 USD
Vốn hóa thị trường
1,569,565.22 USD

Avive World AVIVE/VND

361 VND
-5.25% 24 giờ qua
Biểu đồ giá AVIVE
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-23 21:42 (UTC)
Tín hiệu