Giá AVIVE hôm nay

Trung bình (24h)
266 VND
Thấp nhất (24h)
259 VND
Cao nhất (24h)
285 VND
Khối lượng 24h
543,323.65 USD
KL Trung bình 10 ngày
404,682.15 USD
Vốn hóa thị trường
1,056,000 USD

Avive World AVIVE/VND

264 VND
+0.76% 24 giờ qua
Biểu đồ giá AVIVE
Cập nhật gần nhất vào 26-05-2024 09:30 (UTC +7)
Tín hiệu