Giá BADGER hôm nay

Trung bình (24h)
109,667 VND
Thấp nhất (24h)
101,014 VND
Cao nhất (24h)
116,642 VND
Khối lượng 24h
7,217,705.26 USD
KL Trung bình 10 ngày
7,164,355.69 USD
Vốn hóa thị trường
83,499,175.93 USD

Badger DAO BADGER/VND

115,276 VND
+9.6% 24 giờ qua
Biểu đồ giá BADGER
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-14 23:51 (UTC)
Tín hiệu