Giá BADGER hôm nay

Trung bình (24h)
117,892 VND
Thấp nhất (24h)
115,762 VND
Cao nhất (24h)
120,017 VND
Khối lượng 24h
2,457,125.44 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,862,430.14 USD
Vốn hóa thị trường
87,057,953.5 USD

Badger DAO BADGER/VND

117,630 VND
+0.59% 24 giờ qua
Biểu đồ giá BADGER
Cập nhật gần nhất vào 22-05-2024 03:07 (UTC +7)
Tín hiệu