Giá BAKE hôm nay

Trung bình (24h)
6,248 VND
Thấp nhất (24h)
5,671 VND
Cao nhất (24h)
6,642 VND
Khối lượng 24h
9,961,009.62 USD
KL Trung bình 10 ngày
8,123,486.77 USD
Vốn hóa thị trường
71,655,921.78 USD

BakeryToken BAKE/VND

6,613 VND
+10.68% 24 giờ qua
Biểu đồ giá BAKE
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-14 23:26 (UTC)
Tín hiệu