Giá BAKE hôm nay

Trung bình (24h)
7,201 VND
Thấp nhất (24h)
6,960 VND
Cao nhất (24h)
7,326 VND
Khối lượng 24h
4,310,807.53 USD
KL Trung bình 10 ngày
6,068,821.85 USD
Vốn hóa thị trường
80,747,223.27 USD

BakeryToken BAKE/VND

7,217 VND
+3.62% 24 giờ qua
Biểu đồ giá BAKE
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-18 06:18 (UTC)
Tín hiệu