Giá BAMI hôm nay

Trung bình (24h)
0.00458231 USD
Thấp nhất (24h)
0.00447861 USD
Cao nhất (24h)
0.00461947 USD
Khối lượng 24h
– USD
KL Trung bình 10 ngày
0.81 USD
Vốn hóa thị trường
1,208,459.21 USD

Bami BAMI/USD

0.0045123 USD
-1.52% 24 giờ qua
Biểu đồ giá BAMI
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-13 22:36 (UTC)
Tín hiệu