Giá BAMI hôm nay

Trung bình (24h)
120 VND
Thấp nhất (24h)
120 VND
Cao nhất (24h)
120 VND
Khối lượng 24h
– USD
KL Trung bình 10 ngày
– USD
Vốn hóa thị trường
1,200,000 USD

Bami BAMI/VND

Biểu đồ giá BAMI
Cập nhật gần nhất vào 22-05-2024 02:57 (UTC +7)
Tín hiệu