Giá BAMI hôm nay

Trung bình (24h)
120 VND
Thấp nhất (24h)
120 VND
Cao nhất (24h)
120 VND
Khối lượng 24h
– USD
KL Trung bình 10 ngày
– USD
Vốn hóa thị trường
1,304,347.83 USD

Bami BAMI/VND

120 VND
24 giờ qua
Biểu đồ giá BAMI
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-23 21:05 (UTC)
Tín hiệu