Giá BEAMX hôm nay

Trung bình (24h)
671 VND
Thấp nhất (24h)
621 VND
Cao nhất (24h)
730 VND
Khối lượng 24h
13,536,948.8 USD
KL Trung bình 10 ngày
11,912,368.19 USD
Vốn hóa thị trường
1.51b USD

Beam BEAMX/VND

725 VND
+13.28% 24 giờ qua
Biểu đồ giá BEAMX
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-14 23:47 (UTC)
Tín hiệu