Giá BEAMX hôm nay

Trung bình (24h)
771 VND
Thấp nhất (24h)
744 VND
Cao nhất (24h)
799 VND
Khối lượng 24h
6,919,712.31 USD
KL Trung bình 10 ngày
9,486,153.64 USD
Vốn hóa thị trường
1.47 tỷ USD

Beam BEAMX/VND

769 VND
+2.81% 24 giờ qua
Biểu đồ giá BEAMX
Cập nhật gần nhất vào 27-05-2024 20:32 (UTC +7)
Tín hiệu