Giá BEL hôm nay

Trung bình (24h)
0.96 USD
Thấp nhất (24h)
0.93 USD
Cao nhất (24h)
1 USD
Khối lượng 24h
3,836,621.51 USD
KL Trung bình 10 ngày
8,189,381.55 USD
Vốn hóa thị trường
61,924,512.23 USD

Bella Protocol BEL/USD

0.96 USD
-2.3% 24 giờ qua
Biểu đồ giá BEL
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-23 19:47 (UTC)
Tín hiệu