Giá BEL hôm nay

Trung bình (24h)
0.892 USD
Thấp nhất (24h)
0.8651 USD
Cao nhất (24h)
0.909 USD
Khối lượng 24h
2,650,458.77 USD
KL Trung bình 10 ngày
3,387,741.62 USD
Vốn hóa thị trường
56,383,927.82 USD

Bella Protocol BEL/USD

0.8756 USD
-0.31% 24 giờ qua
Biểu đồ giá BEL
Cập nhật gần nhất vào 23-05-2024 20:16 (UTC +7)
Tín hiệu